Khamis, 1 November 2012

Fuh! Gambar Sekitar Taufan Sandy Di Amerika Syarikat Part 1

Semua pengangkutan di New York dan bandar sekitarnya lumpuh apabila menerima badai Taufan Sandy awal hari ini (30 Oktober 2012). Bandar di sekitar New York seperti Boston, Washington, Baltimore, Philadelphia dan lain-lain turut menerimanya. Taufan Sandy menjadi taufan terbesar yang diterima oleh Amerika Syarikat. Beberapa bandar di sekitar New York seperti Manhattan dan Marryland kini bergelap ekoran taufan Sandy.
Sandy Hurricane
Taufan Sandy memaksa beratus ribu penduduk berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Ramalan cuaca pula mengatakan angin taufan Sandy mencecah kelajuan 120 km sejam dengan purata ketinggian ombak setinggi 3.4 meter. Taufan Sandy ini dijangkakan berlarutan sehingga hari rabu ini.
sandy
Sandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy HurricaneSandy Hurricane
Fuh! Santai : Doakan yang terbaik untuk saudara kita di sana. Moga Allah melindungi saudara kita dari segala yang buruk.

sumber:     

http://www.fuhsantai.com

Rabu, 10 Oktober 2012

Taktik KOtor penjenayah ???


Satu taktik kotor penjenayah yang mengambil kesempatan memperdaya gadis-gadis 

terutama 

pelajar sekolah.Jangan mudah mengambil minuman atau makanan daripada sesiapa samada 

yang dikenali ,lebih-lebih lagi yang tidak dikenali.Gambar tersebut menunjukkan cara air 

kotak 

disuntik dengan bahan penghayal dan digam(seal) semula supaya kelihatan seperti asal sebelum 

diberi kepada pemangsa.


Tapi bagaimana pula picargari itu di perolehi ya?????

Sabtu, 22 September 2012

KEAJAIBAN AURA

KEAJAIBAN AURA

Aura itu adalah keajaiban kejadian manusia. Untuk kupas isu ini mungkin kita bolehlah memberi sedikit pendedahan yang bersifat akaliah & islam. Ini kerana kata AJAIB mungkin akan disalah tafsirkan oleh minda umum kepada mitos, mistik, magis, keramat atau sebagainya. Untuk itu.. keajaiban ini kita kupas dari sudut kejadian akaliah (secara tidak langsung menjelaskan kaitan topik kaitan aura, akal dan kuasa minda, LOA, positive thinking dan lain-lain).
Latarbelakang dan kecenderungan saya dalam ilmu aura telah menemukan saya kepada beberapa fakta. Ada yg jelas dan ada yang simbolik. Untuk saya faham dan terima mungkin MUDAH, namun untuk membuat org lain faham.. itulah cabarannya.
Ini adalah pandangan peribadi saya. Pendapat ini mungkin berbeza kepada ‘ahli’ yang berbeza. Janganlah pula ia disalah tafsirkan semata-mata perbezaan pendapat. Artikel ini ditulis semata-mata mahu memakmurkan ilmu ini serta membuahkan pandangan. Bukan membuat fatwa atau seumpamanya. Ramai orang menemui PERSOALAN akan kaitan ILMU AURA dengan agama (terutamanya iIslam). Tak kurang juga yang buntu untuk merungkaikan hubungan aura dengan manusia; dimana ia pada diri sang insan?. Banyak informasi yang boleh dibaca namun latarbelakang penulisannya hanya dari sudut yang bukan Islam. Lalu, persepsi terhadap ilmu aura menjadi serong atau salah hanya semata-mata ianya amat kurang dibicarakan oleh ilmuan Islam.
Pada pandangan saya adapun aura itu adalah ‘sebuah tenaga hidup’. Dari sudut pandangan Islam; sumber utama tenaga manusia hadir dari ROH. Kata ROH bersifat RAHSIA. Rahsia roh ini dipertegas oleh Allah dalam surat Al Isra’ :85
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang Roh, katakanlah : Roh itu termasuk urusan-Ku (amr-Tuhanku) dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit .”
Seperti apa yang sebutkan di atas saya tidak berani menafsirkan apakah Roh itu, apalagi hendak menterjemahkan sebagai Roh ciptaan-Ku. Saya akan tetap mengikuti arti lafaz asalnya iaitu ‘Ruuhii’ (Roh-Ku) kerana di sana disebutkan juga kita tidak memiliki pengetahuan tentang Roh kecuali hanya sedikit sekali.
Dalam surah Al Mu’minuun ayat 12 hingga 16 menceritakan perkembangan kejadian manusia dan kehidupannya di akhirat. Asal kejadian manusia dari tanah, saripati air mani pada rahim, seterusnya menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu tulang hinggalah pada firmannya yang bermaksud:
“Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” – petikan ayat 14.
Pada ayat yang ke 17 pula Firman Allah yang bermaksud:
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (kami)”.
Dalam tafsiran ayat ini, kitab tafsir menyentuh maksud ‘tujuh buah jalan’ sebagai kejadian langit yang 7 lapis kerana ayat yang seterusnya iaitu pada ayat 18 menyatakan tentang ‘air dari langit’. Kita sedia maklum, 1400 tahun lalu fakta tentang langit yang tujuh masih belum terbongkar oleh sains apatah lagi fakta tentang lapisan aura yang berada disekitar tubuh manusia yang mana sains kini mendapati ianya mempunyai 7 lapisan. Maka, apakah kata “di atas kamu tujuh buah jalan” tersebut merujuk kepada lapisan nasma aura manusia? Hanya Allah yang Maha Mengetahui.
Pada Surah Al Hijr ayat 29 :
“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya Ruh (cipataan)Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud” (QS 15:28-29).
Ayat Al-Quran diatas mengesahkan secara ringkas dan padat hubungan mistik antara Allah dan manusia ciptaanNya. DIA menjadikan manusia dari beberapa elemen, seterusnya menghembuskan nyawa (ruh) ke dalamnya. Dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan arab ‘nafas’ bagi merujuk kepada ‘meniupkan’, dan perkataan arab ‘Ruuhi’ merujuk kepada ciptaan/nyawaNya. Perkataan-perkataan ini juga kita gunakan sebagai merujuk kepada penafasan manusia (nafas) dan nyawa manusia (ruh). Dan nyawa atau ruh ini merupakan asas energi yang menjanakan aktiviti fizikal, minda dan emosi manusia.
Sesungguhnya Roh itulah yang menyebabkan orang itu hidup dan berfikir dan memiliki perasaan (sense), tubuh yang bergerak dan tumbuh, berfikir dan berakal. Semuanya itu kerana adanya Roh. Dan jika manusia tidak memiliki Roh maka tidak akan ada kehidupan pada dirinya. Bererti rasa (sense) intellektual dan jiwa merupakan instrumen roh itu sendiri.
Seterusnya kata An Nafs bermaksud yang memiliki bentuk atau wujud atau sosok yang tergambarkan, yang diciptakan dari unsur alam (ekstrak alam), sedangkan Roh bukan tercipta dari unsur alam ataupun dari materi yang sama dengan Malaikat mahupun Jin.
Secara ilmiah, An Nafs mempunyai beberapa makna : An nafs dalam erti fizik yang mempunyai bahan dari ekstrak tanah yang mempunyai bentuk . Kedua, An Nafs bererti : Jiwa. Jiwa mempunyai beberapa sifat, nafs lawwamah (pencela), nafs muthmainnah (tenang), Nafs Ammarah bissu’ (senantiasa menyuruh berbuat jahat).
Yaa ayyatuhannafsul muthmainnah ….. (QS. Al Fajr : 27-28)
Wala uqsimu binnafsil lawwamah …(QS. Al Qiyamah:2)
Wama ubarriu nafsii, innannafsa laammaratun bissuu’ (QS. Yusuf:53)
Manakala HATI atau KALBU atau Qalb, ertinya sifat jiwa yang berubah-ubah, tidak tetap. Terkadang ia bersifat muthmainnah, kadang juga lawwamah, atau berubah menjadi ammarah bissuu’. Jiwa yang mempunyai sifat berubah-rubah inilah, dinamakan Qalbun !! Dan jiwa yang selamat disebut Qalbun salim (selamat dari sifat yang berubah-rubah) – illa man atallaha biqalbin saliim – kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. (QS. Asy Syura: 89)
Imam Al Ghazali di dalam buku-buku falsafahnya ia mengatakan bahawa manusia mempunyai identiti esensial yang tetap, tidak berubah-ubah iaitu an nafs (jiwanya). Yang dimaksud an nafs adalah substans yang berdiri sendiri, tidak bertempat dan merupakan tempat pengetahuan intelektual (al makulat) yang berasal dari alam malakut atau alam amr. Ini menunjukkan esensi manusia bukan pada fiziknya dan bukan pada fungsi fizik. Sebab fizik adalah sesuatu yang mempunyai tempat. Dan fungsi fizik adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri dan hanya bergantung kepada fizik. Alam al amr atau alam malakut adalah realiti di luar jangkauan pancaindera dan imajinasi, tanpa tempat, arah dan ruang. Ia berlawanan dengan sifat alam al khalq atau alam mulk iaitu dunia tubuh nyata. Dengan demikian an nafs adalah substansi immaterial yang berdiri sendiri dan merupakan subjek yang mengetahui (Bashirah).
Untuk membuktikan adanya substansi immaterial yang disebut an nafs, Al Ghazali mengemukakan beberapa argumen. Persoalan kenabian, ganjaran perbuatan manusia dan seluruh berita tentang akhirat tidak ada ertinya sekiranya an nafs tidak ada. Ini disebabkan kerana seluruh ajaran agama hanya ditujukan kepada yang ada (al maujud) agar dapat memahaminya. Yang mempunyai kemampuan bukanlah fizik manusia sebab apabila fizik manusia mempunyai kemampuan memahami, objek-objek fizik yang lain juga tentulah mempunyai kemampuan untuk memahami.
Selain itu Al Ghazali juga mengemukakan pembuktian dengan kenyataan fakta sejajar dengan kenyataan yang dibuat oleh Ibnu Sina (wafat 1037 M) untuk tujuan yang sama. Al Ghazali memperlihatkan, bahwa diantara makhluk-makhluk hidup terdapat perbezaan-perbezaan yang menunjukkan tingkat kemampuan masing-masing. Keistimewaan makhluk hidup dari benda mati adalah sifat geraknya. Benda mati mempunyai gerak monoton dan didasari oleh prinsip alam. Sedangkan tumbuhan adalah makhluk hidup yang paling rendah tingkatannya, selain mempunyai gerak yang monoton, juga mempunyai kemampuan bergerak secara bervariasi. Prinsip tersebut disebut jiwa vegetatif. Manakala Haiwan pila mempunyai prinsip yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu haiwan selain mampu bergerak bervariasi, ia juga mempunyai rasa. Prinsip ini disebut jiwa sensitif. Manusia selain mempunyai kelebihan dari haiwan, juga mempunyai semua yang dimiliki jenis-jenis makhluk tersebut, disamping mampu berpikir dan mempunyai pilihan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Ini bererti manusia mempunyai prinsip yang memungkinkan berpikir dan memilih. Prinsip ini disebut an nafs al insaniyyat. Prinsip inilah yang betul-betul membedakan manusia dari segala makhluk lainnya.

berbagai sumber


Rawatan Diri dengan Aura dan Zikir
1.70% punca penyakit disebabkan masalah psikologi. Oleh sebab itu para doktor atau perawat tradisional akan memulihkan kekuatan jiwa pesakit dengan pelbagai kaedah. Menerus kaedah psikologi bagi meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri pesakit. Dengan pemulihan kekuatan jiwa pesakit, rawatan akan cepat memberi kesan untuk proses penyembuhan. Sebenarnya 70% proses penyembuhan itu datang dari pesakit sendiri dan hanya 30% rawatan dari perawat atau ubat-ubatan.

2. Kelemahan jiwa atau mental akan menyebabkan pesakit mudah kecewa atau tiada semangat juang. Dengan sebab itu ia tiada kekuatan melawan penyakitnya sendiri. Malah amat merbahaya jika dia mengatakan "penyakit yang ada padanya tidak boleh sembuh!" Dia menjadi lemah dengan pendapatnya sendiri dan rawatan akan menjadi lambat untuk sembuh.

3. Gangguan makhluk halus amat mudah menyerang mereka yang lemah jiwanya. Dengan kata lain orang yang lemah jiwanya memiliki tenaga yang rendah dan menyamai frekuensi (gelombang) jin dan syaitan. Bila frekuensinya sama maka mudah lah mendapat gangguan makhluk halus ini. Lantas membisikkan kejahatan dan menggangu emosi serta mental hingga menjadi histeria dan kerasukan seperti firman Allah: قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (١) مَلِكِ ٱلنَّاسِ (٢) إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ (٣) مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ (٤) ٱلَّذِى يُوَسۡوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ (٥) مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ (٦) "Katakan: Aku berlindung kepada Tuhan Manusia yang menguasai manusia. Tuhan yang berhak disembah oleh manusia dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi dan membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia dari jin dan manusia" (An-Nas 1-6 )

4. Kajian seorang ahli psikologi menunjukkan bahawa menyebut kalimah "Allah" di dalam hati dapat menyembuhkan penyakit stress. Ini kerana pada setiap huruf kalimah itu mengandungi getaran tenaga di mana frekuensinya mampu melegakan sistem pernafasan dan menstabilkan nadi.

5. Untuk menghancurkan tenaga yang frekuensi lemah atau gelombang getaran jin dan syaitan, perawat biasanya memasukkan doa dan zikir tertentu pada pesakit yang disalur secara langsung atau dipindahkan melalui air yang diberi minum pada pesakit.

6. Perawat biasanya akan membantu dengan menolong mempercepatkan pembinaan tenaga zikir dan doa di dalam badan pesakit. Doa dan ayat-ayat Al-Quran akan menguatkan tauhid, kepercayaan, keyakinan kepada Allah dan kebenaran yang hak lantas menguatkan jiwa pesakit yang mempercepatkan proses penyembuhan kepada pesakit.wallahuallam

as shifa

Selasa, 4 September 2012

Tips memacing siakap

Siakap ni kena pandai baca air. Sebab siakap ni suka duduk muara sungai, seelok-eloknya masa nak mancing dia ni ialah masa air dah dekat-dekat nak pasang penuh sebab masa tu tahap kemasinan/kepayauan air laut yang bercampur dengan air sungai cukup sesuai dengan siakap ni. Lagi pun masa tu arus dah tak kuat, senang nak buat kerja.

Mancing siakap kalau ikut stail saudara yang taknak main casting ni paling mujarab pakai umpan hidup seperti udang atau belanak hidup. Ikan jenjulung pun boleh. Tapi kena guna pelampung.

Tali utama dalam 10-20lbs dah cukup. Rod jenis fast action sesuai dengan kekuatan tali utama. 

Perambut kena kasar sikit dalam 30-50lbs dari jenis abasion resistant sebab siakap ni cekap memutuskan perambut dengan menggunakan penutup insangnya yang tajam tu. Tak perlu guna perambut dawai sebab tips yang saya dapat dari pakar siakap dari Halco iaitu Mr. Barefoot Hodgie mengatakan perambut dawai ni mengakibatkan wujubnya tenaga elektrik yang menjadikan siakap culas untuk mendekati umpan.

Cara ikat (rigging) ialah batu ladung kecil diletakkan di antara umpan dengan pelampung supaya umpan tenggelam dan tak dapat berenang menghampiri tali yang akhirnya menyebabkan tali berselirat dengan perambut/umpan. 

Jarak umpan dengan pelampung bergantung kepada kedalaman air, kalau sungai tu dalam kena panjangkan lagi sebab siakap berlegar mencari mangsa di antara pertengahan air ke bawah permukaan air. Itulah sebab dia cukup suka dengan belanak sebab belanak duduk kat permukaan air - senang dia serang hendap dari bawah. kalau nak casting atau trolling di muara...waktu afdal adalah waktu air surut ataupun mula2 nak pasang...waktu ni senang sikit nak perdaya depa sebab depa duk di kawasan yg ada struktur...umpamanya...batu2, kayu2, tiang2 jambatan, tongkang pecah dsb...menunggu ambush anak2 ikan...so, Bro pergi casting di kawasan2 strategik macam ni lah...kalau air pasang, depa agaknya masuk dlm bakau ikut anak2 ikan yang masuk ke dlm bakau utk cari makan...so, susah sikit nak casting.... 

Wild siakap on lure saya pernah dapat sekali masa jigging 5gm halco jig masa tengah carik Tarpon. Mula-mula memang dapat banyak tarpon saiz power even pada shimano 2500 (reel ultralight time nie rosak pulak); reel asyik menjerit.
Khamis, 2 Ogos 2012

Kelebihan simpan wang di tabung haji(TH)

Assalamulaikum dan salam sejahtera,sudah lama saya tidak update blog ini memadangkan terlalu bz dengan kerja seharian sebagai Juruteknik di Resort,

Baru-baru ini pihak Lembaga Tabung haji Cawangan Pasir Puteh telah membuka kaunter untuk memudahkan para perkerja resort membuka akaun tabung haji mereka.Caj permulaan untuk membuka akaun di Tabung Haji adalah serendah Rm2 sahaja.

Saya tertanya-tanya apakah teras perniagaan yang di jalankan oleh pihak tabung haji?Persoalan saya terjawab akhir apabila saya sendiri pergi menyimpan di Cawangan Tabung Haji yang berdekat

Tabung Haji mempunyai rangkaian-rangkaian Hotel di Mekkah dan di dalam negara,dimana agihan pelandaskan syariat dijalankan untuk membahagi-bahagikan keuntungan kepada para pemyimpan.Maka tidak hairan adik saya mendapat keuntungan hasil menyimpan melalui TH

Jumaat, 13 Julai 2012

Tip health by eating green salads part 2

Malaysia's east coast community salads usually practiced since time immemorial to look younger.

Salads only known by the first generation only, nutritious salads are enormous and can be accepted by the human body.

Here I give an example of the famous side dish in Malaysia is bananas.

Bananas living naturally in tropical green forest and can be quoted according to the season.

Bananas in the food along with rice along with anchovy sauce that is so popular on the East Coast, especially Kelantan Malaysia

Jumaat, 11 Mei 2012

Tip health by eating green salads

many countries in southeast Asia, especially Malaysia practiced a form of plant-based diet or called green salad with rice

Among the most famous side dish in Malaysia and has a very good nourishment for the body is the top pennywort, bananas, cabbage, soaking, etc.


At the habit by eating green salads, appetite will increase, coupled with anchovy sauce or pickled sauce local namecontinued ........

Sabtu, 17 Mac 2012

Baru Nak buat lesen Memandu Nakal betul....

pada hari ini 17/3/2012 secara rasmi saya pergi ker IM dekat ajer dengan rumah angkara nak buat lesen memandu,maklum lah sekarang lesen dah macam keperluan untuk bergerak,sana ,sini,situ hehehe...

Mula-mula  masuk kelas teori 5 jam,2 sesi.1 sesi ok lagi sebb waktu pagi,masuk sahaja sesi ke 2 ermm mula lah rasa mengantuk teramat sangat

Sebenarnya lesen memandu ini saya sudah buat pada tahun 2006 lagi dan hanya separuh ajalan sahaja masa itu.Pada tahun 2012 sahaja barulah nak susah payah balik buat lesen sebb dah kerja kan susah mahu jalan pergi kerja,kena plak ada road block huhu mahu lambat pergi kerja

Yang paling menarik dan mungkin ramai yang tidak tahu,warga asing juga boleh memohon lesen memandu Malaysia ,wah hebat lah

Khamis, 1 Mac 2012

Tak ambil kisah ......

Agak kusam juga blog ini...makluma lah saya sudah jarang menjamah blog ini,pada kali ini saya ingin menulis berkaitan dengan Tak Kisah,saya tidak kisah apa korang pikir sebenarnya....

Bila masa bersama selalunya indah,bunga tahi ayam bila di beri pun di katanya wargi,bila dah masa bermasalah tupedo di beri,alahai nasib....

Indahnya tutur kata bila berjumpa,ibarat tak keluar langsuang kata-kata,makcik saya nak  ambil anak makcik keluar indahnya pujukan ko ingat kita ni tinggal kat amerika ?

Bila nasihat yang datang ke cuping telinga selalunya tidak ambil kisah,nasihat apa barang nasihat kubur masing-masing,ini keluarga aku apa hal kor nak ambil kisah.Sudah kemaruk bercinta bergitulah ada tu nasihat ibubapa tidak di entahkan juga

Yang bertambah naik lemaknya anak-anak bila ibubapa membiarkan anaknya tanpa mengawasan yerlahkan ko dah besar panjang kan

Tumpang sekakilah dengan anak pergi konset.Apa salahnya ajak anak tu pergi tempat Ustaz azhar Idrus ker ?

Ko apa hal membebel nih macamlah ko tu baek sangat,
Aku tak ambil kisah kat ko sebenarnya,aku cuma nasihat sahaja

Selasa, 7 Februari 2012

Bakat melalui Youtube

Baru sekejap tadi saya membaca Kosmo hari ini,bermacam-macam cerita di dalam tu antara berita adalah berita hiburan yang mana saya lihat perkembangan hiburan di Malaysia bergitu subur sekali.Saya tertarik satu berita mengenai artis YB(YouTube).Saya ingatkan Ustaz Azhar Idrus sahaja yang tersohor hehehe.

Tentu sekali kamu semua kenal dengan Yuna dan Najwa Latif kan ?Mula-mula saya hanya minat lagu Yuna sahaja bila dengar datang lagu Najwa Latif jadi minat jugak rasanya .

Begitu besar pengaruh YB yer,sehinggakan bakat pun boleh di asas melaluinya,saya rasa bagi pengemar muat turun video takder masalah untuk menguasai YB ini dan pontesi untuk menonjolkan bakat sangat tersebar


Dengan YB juga dapat juga kita berkongsi maklumat-maklumat yang berkaitan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...